EverythingForCity.com  
Login Register
Login Register
Home | Entertainment | Our India | India Yellow Pages | Tools | Contact Us
Shayari | Quiz | SMS | Tongue Twister | Poem | Fact | Jokes
 
 
 
 
 
Home –› Entertainment –› Poem –›Garhwali%20poem
» Garhwali%20poem
Kanu Badlya Jamaanu

कतगा भल्लु अर् प्यारु हमरु बचपन छाई
प्लास्टिका का न, माटा का खिलौंणा छाई

मोबैल, टीवी, वीडियो-गेम कख छै वेबगत
कंचा बटन या रीठों कि गुच्छी खेलदा छाई

छोरी नि जंणदि छै यु फेसबुक न व्हट्सएप
सैर्र्या दिन इच्चि-दुचि अर् बट्टी खेलदी छाई

नि जँणदि छाई नारी तब क्वी फैशन-फूशन
अद्धा दिन त लीखा-जुंवा मनमा कटेंदु छाई

नैं लारा त आंदा छाई सालमा बस एकी बार
फिर सर्र्या साल थ्यगलोंमा हि चलांदा छाई

चौंसंणि डांडि-कांठि गुंजदि छै ग्वेर-घसर्योंल
मुरलिकि भौंण सूंणि कि यु प्राण खुदेंदु छाई

हर साल मैँना बैसाख मा कौथीग उरेंदा छाई
माँ-बेटी अर् दगड्या नमान कन भेटेंन्दा छाई

बडु प्यार-प्रेम छै गौं का दाना-संयणों मा भि
सब एक चौक मा बैठिकि तंबखु खांदा छाई

ब्यो बरात्युंमा भि कन भलि रस्याँण रैंदि छाई
स्वाला-अरसा पकै कि डाळि कु रिवाज़ छाई

कनु बदल्या जमनु सर्र अर् कन लग्गी कांडा
अब कुछ त एडवांस च पर मनख्यात नि राई

Submitted By: Shiv Charan on 19 -Sep-2017 | View: 157
 
Browse Poem By Category
 
 
 
Menu Left corner bottom Menu right corner bottom
 
Menu Left corner Find us On Facebook Menu right corner
Menu Left corner bottom Menu right corner bottom